بیمه تحصیل فرزندان

با تولد هـر فرزند رویای آینده‌ای درخشان در ذهن والـدین شـکل می‌گیرد، تحقق این رویا به آیـنده‌نگری و برنامه‌ریزی احتیاج دارد که تحصیلات عالیه یکی از

 مهمترین این برنامه‌ها است.
امروزه با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین مخارج تحصیلی در مقاطع دانشگاهی تبدیل به یکی از دغدغه‌های مالی مهم خـانواده‌ها شده است و بسـیاری از دانشـجویان به منظور تأمین این هــزینه‌ها به کـارهای پـاره‌وقـت با دستمزدهای پایین روی آورده که در نتیجه این امر بر روی کیفیت تحصیلات ایشان تأثیر خواهد گذاشت.

بیمه تحصیل فرزندان بیمه ملت، راه‌حلی مناسب برای رفع مشکلات مالی خانواده‌ها در ارتباط با تحصیل فرزندانشان است.

 بیمه تحصیل فرزندان چیست؟
بیمـه تحصـیل فرزندان بیمـه ملت برای تأمین هزینه‌های تحصیلات دانشگاهی و دوران تحصیلی فرزندان طراحی شده است.
سـرپرسـت خانواده با خـرید این بیمـه‌نامه می‌تواند با پرداخت حق بیمـه متناسـب با تـوان مـالی خود عـلاوه بر برخورداری از پوشش‌های بیمـه‌ای از محل پس‌اندازها و ذخایر ایجادشده، سـرمایه‌ای مطمئن برای تأمین هزینه تحصـیلات فـرزندانـش ایجاد کرده و دغـدغـه‌های خـاطـر خود را در این زمینه از بین ببرد.

 مزایای سرمایه‌گذاری
۱- پرداخت سـود سـالیانه حاصل از سـرمایه گذاری: ۱۶ درصد برای دو سال نخست، ۱۳ درصد برای دو سـال دوم و ۱۰ درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
۲- پرداخت ســود حاصـل از سـرمایه‌گـذاری به صـورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب.
۳- امکان افزایش حق بیمه متناسب با توانایی پرداخت حق بیمه‌گزار به صورت سالانه به ‌منظور مقابله با تورم.
۴- پرداخت وام به بیمه‌گذار، بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت  وثایق ملکی، پس از پایان سال دوم.
۵- صـدور کارت اعـتباری بیمه ملت مطابق با ضوابط بیمـه‌گر به منظور خرید اقساطی.
۶- برخورداری از مـعـافیت‌های مالیـاتـی (مالیـات بر ارث و درآمد) با تـوجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ قـانون مـالیات‌ها.

 مزایای بیمه‌نامه تحصیل فرزندان
۱٫ برخورداری بیمه شده از پوشش‌های بیمه ‌ای فوت و فوت بر اثر حادثه
۲٫ پرداخت ۳۰ درصد سرمایه فوت تا حداکثر مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت غرامتی و بلاعوض در صورت ابتلای فرد بیمه ‌شده به امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کروتر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن
۳٫ معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای عمر در صورت از کار فتادگی کامل و دائم بیمه‌گذار در اثر حادثه و یا بیمار ی
۴٫ پرداخت سرمایه تحصیل به فرزند در پایان تحصیل در پایان بیمه نامه حتی  در صورت فوت بیمه ‌گذار و عدم پرداخت کل حق بیمه توسط  بیمه‌گذار
۵٫ پرداخت سرمایه پوشش‌های بیمه ‌ای فوت و حادثه به ذینفع و ادامه پرداخت حق بیمه توسط شرکت بیمه تا پایان مدت قرارداد به جای بیمه‌گذاردر صورت فوت بیمه‌گذار

۶٫ امکان تقسیط بیمه سالیانه به‌صورت ماهیانه، ۲ ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه.