سهامداران عمده

رديف عنوان درصد
۱ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) ۱۹٫۷۳
۲ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) ۱۹٫۰۹
۳ شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص) ۱۶٫۷۶
۴ شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) ۱۱٫۶۸
۵ شركت گروه انرژي مهستان (سهامي عام) ۴٫۵۵
۶ شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) ۳٫۹۱
۷ شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری ۱٫۷۷
۸ صندوق بازنشستگي كشوري ۱٫۴۵
۹ شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) ۰٫۸۶
۱۰ سایر سهامداران ۲۰٫۲۰
جمع ۱۰۰